Skip to content Skip to navigation

PRIVATUMO POLITIKA

Fiat.lt interneto svetainė iš esmės skirta tik Lietuvos rinkai. Interneto svetainėje pateikiama informacija, remiantis Lietuvoje galiojančiais įstatymais.

2023 “Fiat”, Stellantis Auto SAS. („Stellantis“) 


Interneto svetainės turinys

“Fiat” automobiliai ir pardavimo rėmimo programos. Svetainėje aprašoma Lietuvoje parduodama “Fiat” produkcija, pardavimo rėmimo programų sąlygos, galiojančio Lietuvos teritorijoje. Interneto svetainėje taip pat gali būti minima ir aprašoma kitose šalyse parduodama “Fiat” produkcija. Visa fiat.lt svetainėje pateikiama informacija yra tik informacinio pobūdžio. Ši informacija nepakeičia įgaliotojo “Fiat” atstovo suteikiamos informacijos ir negali būti kitaip traktuojama. Interneto svetainėje bendrovė stengiasi pateikti kuo daugiau įvairiapusės informacijos. Vis dėlto, atnaujinant interneto svetainę gali atsirasti klaidų ir neatitikimų. “Auto-Bon Ital OY” turi teisę bet kada keisti interneto svetainės turinį be išankstinio įspėjimo, įskaitant ir informaciją apie modelius, įrangą, techninius duomenis, spalvas, kainas, taip pat informaciją apie galimybę įsigyti produkciją.


“Fiat” produkcijos kainos

Interneto svetainėje nurodytos kainos yra tik informacinio pobūdžio. Šios kainos yra rekomenduojamos mažmeninės kainos, todėl įgaliotųjų “Fiat” atstovų kainos gali skirtis. Visa “Fiat” produkcija perkama remiantis specialiai tam tikslui sudarytos pirkimo sutarties sąlygomis.


Asmeninių duomenų tvarkymas ir apsauga

“Auto-Bon Ital“ asmeninius duomenis, gautus per interneto svetainę fiat.lt , “Auto-Bon Ital“ naudoja bendrovės siūlomų paslaugų gerinimui, atsakyti į gautus klausimus, priimti užsakymus (pavyzdžiui, bandomiesiems važiavimams, kainų pasiūlymams, produkcijos pristatymui).

“Auto-Bon Ital“ deda visas pastangas, kad asmeniniai duomenys būtų renkami, perduodami ir saugiai bei atsakingai saugojami. “Auto-Bon Ital“ nenaudoja asmeninių duomenų laiškams ir informacijai siųsti, jeigu adresatas to nepageidauja, taip pat neperduoda ir neparduoda asmeninių duomenų tretiesiems asmenims.

Interneto svetainės lankytojų kiekis ir kiti duomenys, kurie gaunami apsilankius interneto svetainėje (IP adresas, interneto naršyklės tipas, aplankyti puslapiai ir apsilankymo laikas), yra sekami slapukų pagalba (cookies) ar naudojant panašias įprastas technologijas. Lankytojai gali uždrausti slapukų siuntimą į savo kompiuterius, pasinaudodami naršyklės nustatymais, tačiau tokiu atveju jiems gali nepavykti pasinaudoti visais fiat.lt interneto svetainės komponentais. Lankytojo duomenys yra naudojami interneto svetainei tobulinti ir vystyti.

Bendrovė “Auto-Bon Ital“ garantuoja asmeninių duomenų apsaugą ir saugų jų tvarkymą visomis būtinomis ir numatytomis priemonėmis.


Autorių teisės

Visą fiat.lt interneto svetainės turinį gina autorių teisės, o jo naudojimą reglamentuoja autorių teisių įstatymas. Interneto svetainėje pateikiamą informaciją, tekstą, nuotraukas, grafinius vaizdus galima naudoti tik asmeniniams tikslams ir nesiekiant pasipelnyti. Be raštiško “Auto-Bon Ital“ sutikimo draudžiama bet kokiais tikslais kopijuoti, apdirbti, perduoti tretiesiems asmenims, naudoti arba publikuoti visą ar kurią nors interneto svetainės turinio dalį.


Prekių ženklai

Visų interneto svetainėje esančių produktų ir paslaugų prekių ženklų ir logotipų nuosavybės teisės priklauso Stellantis Auto SAS. , “Auto-Bon Ital OY”arba susijusioms trečiosioms šalims. Be atitinkamo leidimo draudžiama juos naudoti, atsisiųsti, kopijuoti ir platinti bet kokia forma.


Hipernuorodos

Fiat.lt interneto svetainėje talpinamuose tekstuose, gali būtų hipernuorodų į kitas interneto svetaines. “Auto-Bon Ital“ neprisiima atsakomybės už tokių hipernuorodų tikslumą, pilnumą ir teisingumą, taip pat už kitų interneto svetainių informaciją. Perėjimas“Fiat” interneto svetainėje esančiomis hipernuorodomis į kitas interneto svetaines vyksta vartotojo atsakomybe.


Netvirtinamas ir negarantuojamas duomenų teisingumas

Nors “Auto-Bon Ital“ stengiasi, kad interneto svetainėje talpinami duomenys būtų kuo tikslesni, tačiau tai ne visada pavyksta, todėl “Auto-Bon Ital“ neprisiima atsakomybės dėl visiško duomenų tikslumo ir pilnumo, taip pat interneto svetainėje talpinamos informacijos tikslumo. Visa interneto svetainėje talpinama informacija ir medžiaga pateikiama su išlygomis ir be jokių tiesioginių ar šalutinių garantijų.


Teisinės atsakomybės apribojimas

“Auto-Bon Ital“ neprisiima atsakomybės dėl tiesioginių ar netiesioginių nuostolių, susijusių su interneto svetaine, kurie atsirado ar kokiu nors kitu būdu yra susiję su apsilankymu fiat.lt interneto svetainėje ar jos naudojimu, įskaitant bet kokių duomenų sunaikinimą ar pažeidimą dėl kompiuterinių virusų ar fiat.lt interneto svetainėje gautų duomenų.


Pagrindinių principų atnaujinimas
 

“Auto-Bon Ital“ pasilieka teisę keisti ir atnaujinti ankščiau išvardytus pagrindinius principus, jeigu to reikalauja bendrovės veikla. Todėl galiojančius pagrindinius principus būtina kartkartėmis pasitikrinti šioje svetainėje.