Skip to content Skip to navigation


TEISINĖ INFORMACIJA

 

Registro aprašymas pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (BDAR).

 

Registratorius

Auto-Bon Ital Oy

Kaakelikaari 4 B, 01720 Vantaa, Suomija

info@bassadone.fi

 

Registro pavadinimas

Auto-Bon Ital Oy klientų ir suinteresuotųjų asmenų registras

 

Asmens duomenų tvarkymo pagrindas

Asmens sutikimas, santykiai su klientu, sutartis, teisių perleidimas arba teisėtas bendrovės interesas.

 

Asmens duomenų naudojimo tikslas

 • Veiklos tobulinimas, planavimas ir palaikymas.
 • Sutarčių ir teisių įgyvendinimas.
 • Ryšių su klientais valdymas, klientų aptarnavimas ir susijusi komunikacija.
 • Ryšiai su suinteresuotais asmenimis.
 • Nuomonės ir rinkos tyrimai.
 • Tikslinė rinkodara ir komunikacija.
 • Svetainės statistika, analizė ir informacijos saugumo priemonės.

 

Registro duomenų turinys

Registre saugomi ir tvarkomi šie pagrindiniai registruoto asmens duomenys:

 • Vardas ir pavardė
 • Adresas
 • Gimimo data
 • Asmens kodas, tais atvejais, kai tą leidžia Asmens duomenų apsaugos įstatymas
 • Telefono numeris
 • pašto adresas
 • Sutikimai gauti rinkodaros pranešimus ir draudimai
 • Galimai klientų ir sandorių istorija, taip pat informacija apie sutartis ir užsakymus

 

Su registruotu automobiliu susijusi informacija:

 • Automobilio markė, modelis, registracijos numeris ir gaminio numeris
 • Pirkimo sandoriai, techninė priežiūra ir kitos operacijos

 

Pastovūs informacijos šaltiniai

Pirminiai:

 • registruotas asmuo, kuris yra klientas, naudojasi paslaugomis, susirašinėja, atlieka sandorius;
 • atstovybės darbuotojai, kurie atlieka veiksmus su automobiliu, priima paslaugų, automobilio techninės priežiūros užsakymus.

Be to, į registrą įtraukiama papildoma informacija, gauta iš kitų šaltinių, pavyzdžiui:

 • viešųjų duomenų rinkinių;
 • duomenų valdytojo partnerių.

 

Duomenų saugojimo laikotarpis

Atsižvelgdami į naudojimo paskirtį, asmens duomenis saugome tik tiek, kiek tai yra būtina, arba tiek, kiek nustatyta teisės aktuose, pavyzdžiui, vartotojų apsaugos, apskaitos ir mokesčių įstatymuose.

 

Informacijos atskleidimas

Paprastai asmens duomenys už registro ribų neatskleidžiami. Asmens duomenų tvarkymo paslaugos gali būti perkamos iš kitų įmonių, laikantis asmens duomenų apsaugos įstatymų ir juose nustatytų apribojimų.

Tais atvejais, kai tvarkomas registruoto asmens pateiktas užsakymas, arba ryšių su klientais valdymo procese asmens duomenys gali būti atskleidžiami įgaliotiems atstovams arba kitoms suinteresuotosioms šalims.

Registre esantys asmens duomenys nebus perduodami už Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės ribų.

 

Registro apsauga

Registro informacinės sistemos yra apsaugotos tinkamomis techninėmis priemonėmis, įskaitant reguliarius operacinės sistemos ir taikomųjų programų atnaujinimus, šifruotuosius ryšius ir saugią interneto aplinką. Norint naudotis registru, reikia turėti vartotojo vardą ir administratoriaus išduotą slaptažodį.

 

Jei turite klausimų, abejonių ar skundų dėl asmens duomenų naudojimo, nedvejodami kreipkitės į mus.